نماینده فروش لوله های گازی ،شوفاژی وگالوانیزه سپنتا

اتصالات فولادی و جوشی سپاهان

تولید کنند نیپل (دو سردنده ) از سایز ١/٢ الی ۴”
تولید کننده زانو از سایز ١/٢ الی ۴”
تولید کننده سردنده از سایز ١/٢ الی ۴”

فهرست